Idrott för unga

ADHD kan vara bra för utvecklingen

Om man vill tro på de nya forskningarna så beror det på ADHD att människan har utvecklats och faktiskt tagit sig framåt i utvecklingen. Forskarna säger nämligen idag att om det inte vore för ADHD så skulle människan aldrig ha lämnat Afrika.

ADHD kan vara produktivt

Om man vet hur ens barn fungerar och att de har ADHD kan det vara en bra fördel för att anpassa situationer till barnet. Man kan till exempel se till att de får extra mycket motion och/eller att de får lära sig saker samtidigt som de utövar sporter. Ett bra sätt är att genom en lek låta banen lära sig saker. Att lära sig räkna när man leker kurragömma är till exempel en bra metod. Sedan kan man se till att man ger barnen rätt mat också som inte gör att de får för mycket energi, eller får dalar och toppar i sitt humör. Man bör alltid vara medveten om att olika barn fungerar på olika sätt. En metod eller teknik som fungerar på ett barn behöver inte alls vara lika passande för andra barn. Man får helt enkelt prova sig fram.