Idrott för gamla

Idrottsskador som drabbar unga

Trots att experter förespråkar idrott och träning hos unga människor, så har studier påvisat att alltfler unga som idrottar också faller offer för skador. Bakom dessa studier står många anledningar och en av huvudfaktorerna är starkt förknippad med att barn och ungas skelett och kropp i övrigt, inte är färdigutvecklad och därmed mer ömtålig i vissa fall. De fysiska egenskaper som unga respektive vuxna besitter, skiljer sig åt i relativt omfattande bemärkelse.

Hårdträning och fel livsstil kan vara skadligt för unga

Förvisso är barns och ungas fysiska aktivitet mycket viktigt för fortsatt god hälsa, men att låta ungdomar och till och med barn ligga i hårdträning, kan hämma deras fysiska utveckling och främja skaderisken än mer. Ungdomar drabbas lättare av knäskador, muskelbristningar och inte minst häl- och fotsmärtor som drabbar senor och ligament. När barn råkar ut för olyckor och skador kan dessa även dra på sig käkskador och problem med tänderna, vilket medför att de omedelbart måste uppsöka Distriktstandvården eller sin privattandläkare för omgående behandling. Dock kan mindre barn som ännu inte förlorat alla sina mjölktänder ännu, vara glada över att en ny tand växer ut om den gamla ramlat ut i samband med olycka eller fall.

Sömnen är en viktig skadeförebyggande åtgärd

Nyligen blev det uppmärksammat att barn och ungdomar sover allt mindre och att sömnproblem och depressioner har krupit ned i åldrarna. Detta har olika bakomliggande orsaker som att man

hela tiden känner sig tvungen att bemöta kommentarer och synpunkter på sociala medier och liknande, och alltid vara alert på uppdateringar och meddelanden. Men sömnbrist är farligare för barn och ungdomar än vad det är för vuxna. Eftersom barn fortfarande befinner sig i utvecklingsfasen som innebär att återhämtningen för muskler och andra mjukdelar samt skelettet är extra väsentligt – så är sömn en bidragande faktor till att dessa processer löper på som de ska. När de inte gör det, är det en högre sannolikhet att skador kan komma som ett brev på posten, då de är starkt sömn- och kostrelaterade.

Vid idrottsgymnasier där träning utgör den större delen av dagen, är det således av stor vikt att barnen sover minst 9-10 timmar per natt för att orka träna och låta skadorna stanna borta. Men då sömnen numera har fått sig en törn i vårt hektiska samhälle, så har minskad sömn nu också blivit synonymt med ökad skaderisk hos de yngre samtidigt som sömnbristen kan hämma hjärnans utveckling på sikt. Detta tål att tänka på – även som vuxen.

Psykisk ohälsa påverkar skador

Sömnbrist och psykisk ohälsa går ofta hand i hand, och detta radarpar är inte snälla mot kroppen. Det ökar skadorna och får även en vinnarskalles självförtroende att vackla eller dala som en fallande komet. Du som har barn som idrottar bör därför alltid se över deras mentala välmående, kosthållning samt intag av vissa tabletter och medicin som påverkar kroppen negativt, och låta barnen växa upp till glada och starka individer.